Cầu thang kính 33

Cầu thang kính 33


Cầu thang kính tay vịn gỗ lim Nam Phi , kính cường lực